Revisions Pre-Fórum Barcelona 2004:

Enrere

Maputo

Introducció


1. Dins del marc del Fòrum Universal de les cultures, l’observatori de polítiques culturals a Àfrica (The Observatory of Cultural Policies in Africa, OCPA), la Fundació Interarts, UNESCO y el Fòrum Barcelona 2004 van organitzar un Seminari Internacional sobre Indicadors Culturals de Desenvolupament Humà a Àfrica. El seminari, celebrat a Maputo del 3 al 5 de març de 2004, tenia com a objectiu repassar les bases del paper de la cultura en el desenvolupament del context Àfrica. Els objectius principals van ser la preparació del Diàleg sobre Drets Culturals i Desenvolupament Humà dins del marc del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 al agost del 2004, iniciar el programa d’investigació de OCPA en aquest àmbit i contribuir a la preparació de la consultoria regional sobre cultura i NEPAD (New Partnership for Africa’s Developement). L’objectiu fonamental del Seminari va ser reflectir la connexió entre els indicadors culturals del desenvolupament, els drets culturals i el desenvolupament al respecte de la diversitat.

2. El programa del seminari es va dividir en tres dies consecutius de presentacions i debat sobre diversos temes. Focalitzant el debat sobre el paper de la cultura en el desenvolupament, l’impacta de projectes de desenvolupament en las comunitats culturals, la transformació de noves aproximacions a indicadors i iniciatives d’investigació i d’acció; la participació del sector cultural i els reptes actuals relatius a la protecció de les comunitats culturals; així com el seu paper com a pont en les iniciatives de desenvolupament. L’objectiu va ser crear algunes idees centrals com la importància d’una agenda d’investigació i connectar el nivell internacional amb les realitats diàries de la societat civil, així com també algunes observacions i suggeriments concrets sobre els indicadors culturals de desenvolupament a Àfrica.

3. Amb anterioritat al seminari, tot i que sense l’exhaustivitat amb la que aquí apareixen, s’havia presentat el següent llistat de preguntes:

Quins haurien de ser els indicadors culturals prioritaris i com?
De quina manera es reconeix la ciutadania cultural en el context africà? Com s’entén la llibertat cultural/democràcia cultural en el context africà?
Un dels problemes centrals en el desenvolupament d’indicadors podria ser l’accés a les infraestructures i als recursos de coneixement. Com es podria tractar aquest problema? Queda clar que la cultura genera drets (com ho són els drets econòmics). De totes maneres, la pregunta és: és possible presentar els drets en un marc de declaracions de manera formal i específica? És possible declarar que els indicadors culturals tenen validesa universal? Contràriament, quina podria ser l’alternativa? Quina mena d’indicadors requereix la diversitat cultural? De quina manera es podria desenvolupar l’avaluació de la cultura i la qualitat de vida en el context africà?

4. Els àmbits temàtics específics com l’Educació i la Cultura; la creativitat, l’accés, la participació i el patrimoni, varen formar part dels tallers en el Diàleg de Drets Culturals i Desenvolupament Humà i despertaren les següents preguntes:

Quins són els elements clau d’aquestes àrees temàtiques a Àfrica?
Quin tipus de polítiques d’èxit s’hi poden identificar?
Quin tipus d’indicadors existeixen o haurien d’existir en el context africà?
Quins exemples de bones pràctiques es poden presentar?

5. Es va desenvolupar el programa amb la idea de potenciar l’ intercanvi d’idees i donar espai al debat. El primer dia del Seminari es va dedicar a
les presentacions generals i al debat sobre temes relatius a cultura i el desenvolupament. En el segon dia el seminari va encaminar-se cap a les
dimensions del desenvolupament i drets culturals en el context Àfrica. Al tercer dia es varen presentar una sèrie de conclusions, convergències i resultats concrets a més d’un llistat de temes pel seguiment, incloent una agenda d’investigació i una sèrie d’ítems pel Diàleg sobre drets culturals i
desenvolupament humà.

6. En total es van invitar a 18 participants per participar en el Seminari. Entre els 21 observadors locals hi havien representants d’organitzacions
culturals a Moçambic i agències internacionals al país, així com també diversos periodistes i diplomàtics.

7. Aquest informe presenta els principals temes tractats durant els tres dies del seminari.


Pujar


Descarregues associades:

Maputo - seminar report - definitive version

Abril 2007

Descarregar


Galeria d'imatges:

Participants. Photo Jordi Baltà
Maputo
Angelina Kamba. Photo Annamari Laaksonen
Lupwishi Mbuyamba (OCPA). Photo Jordi Baltà
Maputo
Paul Nwki. Photo Jordi Baltà
Ministry of culture Miguel Mkaima. Photo Jordi Baltà
Inauguration.Annamari Laaksonen (Interarts). Photo Jordi Baltà
Graça Machal. Photo Jordi Baltà
Drets Culturals
Drets Culturals
Drets Culturals
Drets Culturals
Annamari Laaksonen. Foto Jordi Baltà.