Revisions Pre-Fórum Barcelona 2004:

Enrere

Sao Paolo

Introducció


1. En el marc del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, la Associació Internacional Arte Sem Fronteiras i la Fundació Interarts, recolzats pel Banc Inter-Americà de Desenvolupament, l’Organització d’Estats Iberoamericans pel Desenvolupament, l’Organització d’Estats Iberoamericans per l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), UNESCO-Brasil i SESC a Sao Paolo, van organitzar un Seminari Internacional sobre Diversitat i Drets Culturals a Amèrica Llatina del 31 de març al 2 d’abril a Sao Paolo, Brasil. El seminari, va ser un dels pre-forums del Diàleg de Drets Culturals i Desenvolupament Humà tenia com a objectiu fomentar la importància de la diversitat cultural i els drets culturals a la cimera de la globalització al context d’Amèrica Llatina.

2. Aquest seminari va representar la tercera i última trobada del cicle de conferències organitzades per Arte Sem Fronteires sota el lema “Cultura i Polítiques públiques pel desenvolupament”. El primer seminari sobre Cultura i Pau es va celebrar al març de 2003 a la Universitat d’Austin, Texas i el Segon sobre “Cultura i Ciutats Sostenibles” al novembre de 2003 a Valparaiso, Xile.

3. Aquest seminari també va formar part d’una sèrie de seminaris regionals sobre el tema dels drets culturals i indicadors culturals de desenvolupament humà que la Fundació Interarts i el Fòrum Universal de les Cultures 2004 van organitzar en diferents països per produir suggeriments concrets relatius a la dimensió universal del tema així com també a les particularitats regionals. L’objectiu del seminari de Sao Paulo va ser fomentar una aproximació i debat ampli sobre el tema amb experts, gestors culturals, funcionaris i públic en general.

4. En el marc d’aquest seminari es va entendre la cultura com un instrument de governabilitat, integració i socialització gràcies al paper central que té juga en la formulació de diferents tipus de polítiques públiques des de l’ecologia fins al desenvolupament cultural. Tot això contribueix al tema del desenvolupament humà i del paper de la cultura en el benestar de les societats.

5. Una de les intencions principals del seminari va ser presentar propostes específiques i viables que fessin referència als temes del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004, així com de la societat en general. Els principals temes a tractar al seminari internacional van ser els següents:

- Es evident que la cultura genera drets (tals com els drets econòmics) De totes maneres, fins quin límit es poden presentar els drets culturals en una declaració formal i específica de drets?
- Son els drets culturals realment drets (principis positius declarats) i sostinguts per la legislació formal? O ¿Son elements que s’apliquen principalment al contingut d’un programa ètic?
- Si es diuen drets, quins podrien ser els instruments per la seva declaració i afirmació legal?
- Es possible afirmar que els drets culturals (o un llistat mínim d’ells) tenen una validesa universal? Sinó, quin es el límit que tenen per poder formalitzar-se?
- Quina es la relació entre drets civils, drets humans i drets culturals?
- Es possible indicar que els drets culturals estan ja coberts i protegits pels drets civils i humans?
- Requereixen els drets culturals un tribunal internacional per protegir-los ?
- Quina mena de dret cultural requereix la diversitat cultural?
- Què son els drets culturals principals, es poden presentar com a drets positius?

6. En el context dels canvis produïts a l’escenari internacional degut a l’augment de la immigració, acceleració de la informació i processos de la comunicació entre altres factors, es formen nous espais culturals. Des d’aquesta perspectiva, la connexió entre la diversitat i els drets culturals tendeix a ser més important degut al fet que els drets culturals poden funcionar com instruments per garantir la diversitat a través de les polítiques públiques. El seminari va tenir com objectiu reconèixer que el diàleg entre diferents cultures i realitats culturals és necessari, així com reflexionar i debatre sobre diversitat, drets i polítiques des de diferents posicions en diferents països, regions i continents.

7. Es va dissenyar el programa amb la idea d’animar l’intercanvi d’idees i obrir un espai per al debat. Experts regionals i internacionals de set països diferents i observadors locals van ser convidats a prendre part en el seminari juntament amb agències internacionals i periodistes.

8. Aquest informe presenta els principals temes de debat durant els tres dies del seminari.


PujarGaleria d'imatges:

Teixeira Coelho & Annamari Laaksonen. Photo Marcelo Soubhia
Alfons Martinell & Monica Allende Serra. Photo Marcelo Soubhia
Alfons Martinell. Photo Marcelo Soubhia
Closing session. Photo Marcelo Soubhia
Teixeira Coelho & Annamari Laaksonen. Photo Marcelo Soubhia
Participants. Photo Marcelo Soubhia
Annamari Laaksonen, Tício Escobar & Alfons Martinell. Photo Marcelo Soubhia
Presentation of the Forum Cultural Mundial of Sao Paolo
Yvonne Donders & Annamari Laaksonen. Photo Marcelo Soubhia
Alfons Martinell & Monica Allende Serra. Photo Marcelo Soubhia
Annamari Laaksonen, Tício Escobar & Alfons Martinell. Photo Marcelo Soubhia
Alfons Martinell & Yvonne Donders. Photo Annamari Laaksonen
Photo Annamari Laaksonen
Yvonne Donders & Annamari Laaksonen