Revisions Pre-Fórum Barcelona 2004:

Enrere

Jordania

Introducció


1. Dins del marc del Diàleg Universal de les Cultures, la Fundació Interarts i Rights and Humanity, Moviment Internacional per a la Promoció i Realització de Drets Culturals i Responsabilitats de Drets Humans van organitzar una trobada regional sobre el Dret a Participar en la Vida Cultural com a pre-Fòrum abans del Diàleg Internacional de Drets Culturals i Desenvolupament Humà que va tenir lloc del 23 al 27 d’agost de 2004 a Barcelona. La trobada, celebrada del 20 al 22 d’abril de 2004 a Amman (Jordània), va tenir com objectiu aconseguir un millor enteniment sobre els drets culturals i el paper de la cultura en el desenvolupament. Els objectius principals van ser preparar la base per al Diàleg Internacional de Drets Culturals i Desenvolupament Humà en el marc del Fòrum Universal de les Cultures (Barcelona, 2004) i sotmetre les conclusions al Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides i la seva contribució a la tasca d’elaboració del dret a participar en la vida cultural.

2. El Diàleg de Drets Culturals i Desenvolupament Humà està relacionat amb una sèrie de processos actuals, incloent l’elaboració i adopció, per part del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, d’un comentari general sobre el dret a participar en la vida cultural i la voluntat de definir indicadors per a mesurar la contribució de la cultura al desenvolupament humà. Entre els principals objectius s’hi trobava provocar la reflexió sobre la cultura i el desenvolupament al segle XXI i respondre a la necessitat de definir una base comú per a assumptes socials, ètnics i creatius sobre la capacitat de les cultures per regenerar-se.

3. El programa del seminari va consistir en tres dies de presentacions i debats sobre temes relatius als drets culturals i particularment, sobre el dret a participar en la vida cultural. El primer dia es va dedicar a les presentacions i discussions sobre la perspectiva àrab tant sobre el dret a participar en la vida cultural com sobre el paper de la cultura en el desenvolupament. Els últims dies es varen centrar específicament en els elements clau del dret a participar en la vida cultural parant especial atenció al context específic del seminari.
A mode de conclusions, s’esperava que el seminari permetés definir algun dels elements centrals del dret a participar en la vida cultural així com una llista de particularitats regionals relatives al paper de la cultura en el desenvolupament en el context àrab.

4. Al començament del seminari, es varen proposar una llista de temes com la necessitat d’identificar els elements centrals dels valors àrabs. La percepció de la cultura àrab des de fora i la freqüent mala interpretació que se’n fa.

5. El programa va ser dissenyat amb la idea d’animar l’intercanvi d’idees i oferir un espai per al debat. Entre els convidats es varen trobar experts regionals i observadors locals així com personal diplomàtic i agències internacionals amb presència al país.

6. Aquest seminari repassa els temes principals del debat durant els tres dies del seminari.


Pujar