Què són els drets culturals?:

El drets culturals són drets relacionats amb l’art i la cultura, entesos en la seva dimensió més àmplia. Són drets promoguts per garantir que les persones i les comunitats tinguin accés a la cultura i puguin participar en la que sigui de la seva elecció. Fonamentalment, són drets humans per assegurar el gaudi de la cultura i els seus components en condicions d’igualtat, dignitat humana i no discriminació. Són drets relatius a qüestions com la llengua; la producció cultural i artística; la participació en la cultura; el patrimoni cultural; els drets d’autor; les minories i l’accés a la cultura, entre altres.

El portal d’Interarts sobre drets culturals, producte del Diàleg de Drets Culturals i Desenvolupament Humà de l’any 2004, està designat per a incrementar la informació disponible en l’àmbit dels drets culturals, la diversitat cultural i els indicadors culturals del desenvolupament humà.

Interarts

Fundada el 1995 a Barcelona, INTERARTS és una agència privada amb projecció internacional, la missió de la qual respon a tres objectius:

• assessorar en el disseny de polítiques culturals,
• contribuir als processos de desenvolupament des del sector cultural
• facilitar la transferència de coneixement i informació en el camp de la cultura.

Amb el fi d'assolir aquests objectius, INTERARTS s’organitza a través de tres funcions

Disseny

Laboratori d’idees i centre de recerca aplicada, enfocat a temàtiques culturals emergents de rellevància política, INTERARTS contribueix a l’elaboració de propostes per a la implementació de polítiques culturals.

Assessorament

La cultura és un element fonamental en els processos de desenvolupament. Amb aquest fi, INTERARTS assessora en la creació d’empreses culturals i coordina la gestió de projectes internacionals de cooperació al desenvolupament.

Formació i informació

La formació constitueix un dels eixos vertebradors de l’activitat d’INTERARTS amb l’organització de cicles curts de seminaris temàtics o d’activitats, en diversos àmbits geogràfics, com els Campus internacionals de cooperació cultural. A través del seu butlletí, Cyberkaris, i de la seva pàgina web INTERARTS difon contínuament estudis i informació rellevants pel sector de la cooperació cultural.

INTERARTS desenvolupa la seva activitat des de Barcelona per a entitats públiques i privades d’arreu del món. Té una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes de cooperació cultural en l’àmbit nacional i internacional.

La principal raó de ser d'Interarts és la voluntat d'incorporar una dimensió cultural en tota aproximació al desenvolupament per a aumentar el coneixement en aquesta materia.
Per això, Interarts ofereix serveis de caràcter interdisciplinari a entitats publiques i privades: recerca aplicada, gestió de projectes de cooperació, formació, assessorament i informació.

Els seus àmbits principals d’actuació són les polítiques culturals i la cooperació cultural. Tanmateix, entre els àmbits d’innovació en els quals INTERARTS opera actualment, es troben els drets culturals i l’assessorament per a la creació de noves empreses culturals.