Noticias:

Enrere

Discussió general sobre el dret a participar en la vida cultural

10 abril 2008

El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides organitzarà un dia de discussió general (DGD) el divendres 9 de maig de 2008 sobre el dret a participar en la vida cultural (article 15.1.a. del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals). Segons el Comitè, l’objectiu del DGD és fomentar un millor enteniment sobre el contingut i les implicacions d’aquest article. El DGD té com a objectiu explorar la definició de la vida cultural en el contingut dels drets humans i avaluar les dimensions individuals i col·lectives del dret a participar a la vida cultural. El DGD és un debat públic i es dóna la benvinguda a la participació de diferents agències i ONGs. El debat se celebrarà a Ginebra, a la seu de la OHCHR al Palau de Wilson. Per a més informació consulteu la pàgina del Comitè:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm