Noticias:

Seminari sobre el Drets Culturales a Ginebra (febrer 2010)

Nombrada la experta independiente de derechos culturales de la ONU

Discussió general sobre el dret a participar en la vida cultural

Drets dels Pobles Indígenes

Projecte de drets culturals i salut sexual i reproductiva

Drets culturals al Fòrum Cultural Mundial, Rio de Janeiro

Seminari internacional sobre drets culturals a Corea del Sud