Fórum Barcelona 2004 :


El primer congrés internacional sobre drets culturals, Diàleg sobre Drets Culturals i Desenvolupament Humà, es va celebrar els dies 24 i 27 d’agost de 2004 a Barcelona, en el marc del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004. Co-organitzat per la Fundació Interarts, l’Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la UNESCO i el mateix Fòrum Barcelona 2004, l’esdeveniment va comptar igualment amb la col·laboració de la Oficina de l’Informe de Desenvolupament Humà del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i la Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides pels Drets Humans. Al llarg del diàleg, es van reunir més de 80 ponents que provenien de més de 40 països, unes 700 persones varen participar en les diferents sessions i es varen escoltar unes 80 presentacions, tan en les sessions plenàries com durant els tallers de participants convidats de 43 països diferents dels cinc continents.

Per a la Fundació Interarts, la celebració del diàleg va ser una gran satisfacció. Alhora va ser un gran fita, després d' un llarg camí de molts anys de treball que va començar Eduard Delgado per a ensenyar que els drets culturals i el paper de la cultura en el desenvolupament humà són indispensables. Els resultats del diàleg van ser convincents perquè es va assolir fomentar un intercanvi internacional en l' àmbit cultural i la participació de diversos agents, amb una forta representació de la societat civil. Al llarg del diàleg es va fomentar la idea que la societat civil ha de fer escoltar la seva veu i mobilitzar-se al voltant dels valors culturals per a promoure un millor enteniment dels drets culturals i del paper de la cultura en el desenvolupament. Va haver un consens que aquesta responsabilitat hauria de ser compartida i contar amb les necessitats de desenvolupament que defineixen les pròpies comoditats locals.

Un dels objectius de la Fundació Interarts des dels seus començaments en l' any 1995 ha estat arribar a ser una plataforma de trobada, intercanvi i investigació i de despertar inquietuds. Els resultats van demostrar que va ser important celebrar aquest diàleg, el primer congrés internacional sobre els drets culturals i el desenvolupament humà. En l' àmbit del desenvolupament no tots entenen la importància de la cultura. La cultura ha estat sempre el parent pobre en els pressupostos de cooperació, i els resultats del diàleg van demostrar les immenses necessitats que cal cobrir perquè la cultura sigui una base de desenvolupament. Aquesta responsabilitat ens pertany a tots.

El diàleg va ser una continuació del treball realitzat en l’àmbit dels drets i indicadors culturals que la Fundació Interarts ha dut a terme durant anys. L’Eduard Delgado, fundador d’Interarts, va ser un innovador en idees i un mestre en construir xarxes amb connexions poc habituals. El paper de la cultura i la seva importància en el benestar de les persones, la protecció de la cultura i dels drets culturals de les persones van ser sempre passions especials per ell. Va participar en nombrosos fòrums, seminaris i projectes internacionals sobre aquests temes i va ser l’impulsor de la Carta dels Drets Culturals dels Ciutadans i Ciutadanes de Barcelona, que la Fundació Interarts va elaborar conjuntament amb l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona al 2002. Aquesta carta va ser la conseqüència d’un procés de consultes i de participació de la societat civil per articular els elements fonamentals que permeten construir un espai de convivència cultural compartit. Del procés de la carta va néixer la idea d’ampliar el debat a un nivell més elevat, cap a la societat civil global, i convidar els diferents actors d’aquesta societat i organitzacions internacionals a participar-ne.

El diàleg perseguia tres objectius generals: oferir informació, compartir experiències i mobilitzar el que de vegades es considera un sector fragmentat. La opinió dominant és que varem aconseguir aquests objectius. El diàleg ambicionava atraure interessos transversals combinant la presència d’especialistes i acadèmics amb la d’artistes i treballadors del sector cultural i amb la del personal d’organitzacions internacionals, investigadors, autoritats locals, ciutadans i estudiants. Per la riquesa de les presentacions, representació de regions, idees, temes i professions, es pot considerar que el diàleg va aconseguir ser una trobada única per tractar temes d’aquesta elevada importància.

Els objectius principals van ser, d’ una banda, contribuir a la redefinició del dret a participar en la vida cultural, d’acord amb el debat en el curs de les Nacions Unides i a partir de la firma d’aquest dret en el pacte Interaccional sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals. Al llarg del diàleg, distintes aportacions, tant d’organismes intergovernamentals com d’acadèmics i representants de la societat civil, abordaren els elements clau d’aquesta reflexió, inclosa la relació entre els drets culturals i les altres dimensions dels drets humans. A més de l’afirmació que els drets culturals formen part íntegra dels drets humans, els participants van coincidir en la creença de que cap pràctica cultural ha d’infringir els drets humans i que aquests a l’hora tenen dimensions culturals molt evidents.

Per un altre banda, el diàleg va dedicar la seva atenció cap a la viabilitat a definir i construir indicador que permetin avaluar la contribució de la
cultura al desenvolupament humà. Tot i el creixent reconeixement de la importància de la cultura en la qualitat de vida i a la inclusió dels aspectes culturals en algunes reflexions sobre el desenvolupament, el que es cert es que els Drets els intents fets fins al moment per establir pautes transferibles per la medició o mediació?? Entre cultural i desenvolupament han trobat un èxit variable. La recent publicació del Informe sobre Desenvolupament Humà 2004 del PNUD, que per primer cop es centra en la rellevància de la llibertat cultural pel desenvolupament humà és una passa destacable. Aquest exemplar va ser presentat a Barcelona per la seva directora, Sakiko Fukuda-Parr. Amb ella, dins del acte es van invitar als participants a aportar possibles
indicadors, polítiques i bones pràctiques que serveixin per interpretar millor la manera en que la diversitat, l’accés i la participació en la cultura, la creativitat o la educació artística es relaciona amb l’esser humà.

Al diàleg volíem apropar el dret internacional públic a les realitats de les comunitats culturals. Volíem saber quines son les prioritats que tenen
aquests grups culturals i les persones relacionades amb els drets culturals.
No busquem només un sol discurs ampli i teòric sobre les diferents definicions sobre què es cultura y les seves dimensions en relació amb els
drets humans i el desenvolupament, sinó un diàleg entre diferents actors per moure’ns cap a resultats concrets.

Durante el diálogo escuchamos unas 80 presentaciones tanto en sesiones plenarias como en los talleres de participantes invitados de 43 países diferentes de los cinco continentes.

En el transcurs del diàleg, es varen fer crides per a que el sector cultural comencés a identificar-se amb els reptes del desenvolupament humà: la pobresa, els conflictes, la democràcia... la noció que els principis dels drets culturals depenen d’altres drets humans així com també els Objectius del Mil·lenni. Un altre dels resultats va ser el posicionament sobre la necessitat d’integració del sector cultural en altres camps. El diàleg va tenir una abundància de punts de vista, opinions compartides entre els representants de diferents continents i un gran nombre d’idees, coneixements i experiències enriquidores.

Finalment, es va opinar que la cultura i l’educació haurien d’estar molt més vinculades a les polítiques de desenvolupament. Es va dir que les arrels de l’exclusió social haurien de ser combatudes en el mateix moment en que s’està combatent l’exclusió econòmica i social.

Més enllà de les reflexions, el Diàleg sobre Drets Culturlas i Desenvolupament Humà va definir una agenda de valors i accions de seguiment que, seguint els principis establerts, haurien d’apostar per la cooperació entre sectors i la corresponsabilitat. De la mateixa manera que en altres àrees de la consciència social, com el medi ambient, el diàleg va veure néixer una plataforma global per la cultura, entorn a uns valors compartits i a la voluntat de garantir intercanvis equivalents i diversos. D’aquesta manera, es van identificar una sèrie d’esdeveniments a diferents regions del món sobre els quals se seguirà debatent, com ara la diversitat i la participació cultural en els temps de la globalització. A més, es va afirmar la necessitat d’incrementar la informació disponible sobre els temes d’anàlisis i es va apostar per fomentar el treball en xarxa.

La Fundació Interarts espera que els resultats del diàleg contribueixin a que els drets culturals tinguin una major presència en les reflexions sobre polítiques culturals i sobre la cohesió i participació social. Des dels inicis del procés, sentírem que el diàleg era només un pas, tot i que un pas molt important i visible a llarg termini. En el procés es van celebrar vàries reunions de consulta en diferents parts del món per recollir informació i plantejaments diversos sobre els aspectes tractats. De la mateixa manera, el qüestionari sobre les percepcions regionals dels drets culturals distribuït arreu del món ha pogut afegir informació important en el coneixement de les realitats culturals i l’enteniment dels drets culturals. Per Interarts és important seguir treballant amb aquests temes i esperem que, prenent com a base els principis que guiaren el diàleg, les mesures i iniciatives arribin a ser responsabilitat compartida d’un ampli grup d’agents: una extensa plataforma d’interlocutors que desitgin promoure el reconeixement dels drets culturals i recollir informació per augmentar la conscienciació sobre el paper de la cultura en el desenvolupament.

ROSA MARÍA CARRASCO, Presidenta de la Fundació Interarts


Pujar

Descarregues associades:

Informe final del Diàleg

Octubre 2007

Descarregar

El marc legal del dret a participar en la vida cultural - Yvonne Donders

Octubre 2007

Descarregar

Informe final en portugues

Octubre 2007

Descarregar

Le cadre juridique du droit à participer à la vie culturelle - Yvonne Donders (en francès / en français)

Octubre 2007

Descarregar


Galeria d'imatges:

Presentació. Annamari Laaksonen & Luis Enrique Vega.  Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Miquel González Presentació. Annamari Laaksonen, Luis Enrique Vega & Greg Richards. C Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Miquel González Presentació. Greg Richards. C Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Miquel González Inauguració. Alfons Martinell. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Inauguració. Azza Karam. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Inauguració. Katerine Stenou. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Inauguració. George Yúdice. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Inauguració. Luis Enrique Vega. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Inauguració. Robert Palmer. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Roda de premsa. Sakiko Fukuda-Parr. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Roda de premsa. Alfons Martinell. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Roda de premsa. Alfons Martinell. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Roda de premsa. Katerine Stenou. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Roda de premsa. Katerine Stenou. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Roda de premsa. Sakiko Fukuda-Parr. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Roda de premsa. Yvonne Donders, Annamari Laaksonen, Stephen Marks © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Roda de premsa. Yvonne Donders © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Roda de premsa. Stephen Marks © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Sessió: Cultura i Desenvolupament. Lupwishi Mbuyamba. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Sessió: Cultura i Desenvolupament. Alinah Segobye. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Sessió: Cultura i Desenvolupament. Alinah Segobye. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Sessió: Cultura i Desenvolupament. Masayuki Sasaki © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Sessió: Cultura i Desenvolupament. Johan Galtung © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Sessió: Cultura i Desenvolupament. Lupwishi Mbuyamba. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Sessió: Cultura i Desenvolupament. Máté Kóvacs © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/Agustí Argelich Sessió: Drets culturals. Luis Enrique Vega. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Miloon Kothari. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Miloon Kothari. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Nawal El Saadawi. Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Nawal El Saadawi. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Nawal El Saadawi. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Stephen Marks. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Stephen Marks. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Yvonne Donders. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió: Drets culturals. Yvonne Donders. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió final. Annamari Laaksonen. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió final. Annamari Laaksonen. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió final. Robert Palmer. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió final. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Sessió final. Robert Palmer. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. Rosa Maria Carrasco. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. Leire Pajín. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. François Nizery. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. François Nizery. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. Edgar Montiel. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. Edgar Montiel. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Cloenda. © Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 2005/ Joan Roca de Viñals Pep Bou.